Кристална зала "Родопски кристал" Печат Е-мейл

Кристална зала "Родопски кристал" е една от най-големите забележителности на гр. Мадан. Създадена е през 1984 г., съхранява 581 минерални образеца и е член на Международната асоциация на минераложките музеи.
Залата се намира на ул. "Явор" 1, в центъра на Мадан, който отстои на 110 км от Пловдив, на 42 км от Пампорово, на 30 км от Смолян и на 25 км от Златоград.
   Рудодобивът в Маданския регион води началото си от дълбока древност. Отделни находища са открити и разработени още от траките. По-късно изследователят на балканските земи, френският геолог Ами Буе, прави първите научни изследвания в Родопската област. В началото на XX век първият български геолог Георги Бончев преминава по тези места, събира минерални образци и описва някои от находищата.

 
Малко са оловно-цинковите находища в света, в които могат да бъдат открити такива чудни кристални форми на и сфалерита, повечето от които са уникални.

Впечатлявящи са със значителните си размери кубовете и кубооктаедрите на галенита. С голяма научнопознавателна стойност са недоизградените и с негативни форми галенитови кристали.

Най-разпространеният цинков минерал е сфалеритът. Неговото название идва от гръцката дума "sphalera", което означава лъжлив, измамлив. Тук могат да се видят кафяви, жълти и зелени клейофани, антрацитно черни марматити. Великолепни са рядко срещаните кристални форми на златистожълтите халкопирити. Богата е гамата от разновидности на най-разпространения в природата силикатен минерал - кварца. Красиви са кристалните групи от воднобистри - прозрачни разновидности на кварца. Многобройни са нюансите на различно оцветените кварцови кристали, виолетовия аметист, черния морион и опушения кварц.

Тук могат да се видят и представители от голямата група на ахатите, които с преливащите си ивици радват окото и възбуждат човешкото въображение и затова се използват в ювелирната промишленост.

Най-често срещаният минерал от групата на карбонатите е калцитът, наблюдаван в най-различни кристални форми: ромбоедри, скаленоедри, призми, пинакоиди и др. Съдържанието на манган определя розовия цвят на манганокалцита и рядко срещания родохрозит.

Милиони години търпеливо е работила природата, сътворявайки своите неповторими произведения. Вечният стремеж на човека към познанието и упоритият му труд разкриват нейните тайни, за да потвърдят думите на големия минералог акад. А. Е. Ферсман "На мене ми се иска да извлечем сивия, на пръв поглед неугледен материал от недрата на земята и в слънчевата светлина да го направим достъпен за човешкото съзерцание и разбиране, подобно на благоухаещите цветя".