Начало arrow За общината arrow Бизнес и банки

Кристална зала

 Създадена е през 1984 г.
Съхранява 581 образци от минерали. Член на Международната асоциация на минераложките музеи.
Прочети...

Мадан в медиите

Откриха 3 скални тракийски светилища край Мадан

 Светилищата се намират в махалите "Шаренка" и „Върба” и са наречени „Бабата”, „Гъбата” и ”Римпапас”.
Прочети...

Бизнес инкубатор

Бизнес инкубаторът осигурява подходящи помещения за подпомагане на средния и дребния бизнес в региона и развитието на маркетинг и реклама. Разполага с конферентна зала, подходяща за обучение и преквалификация на кадри.
Бизнес и банки Печат Е-мейл

Банково обслужване

БАНКА ДСК АД ул. "Обединение" 12, тел. 0308/2104

БЪЛГАРСКА ПОЩЕНСКА БАНКА АД, ул. "Обединение" 12, тел. 0308/2044

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, ул. "Обединение" 12, тел. 0308/2280

 

 

 

 

 

 

Възможности за провеждане на бизнес срещи, конференции и др.

Община Мадан - 2 конферентни зали с 50 и 100 места.

Читалище "Иван Вазов" в Мадан - салон с 513 места.

Хижа "Рай - конферентна зала с 50 места.

Бизнес инкубатор - осигурява подходящи помещения за подпомагане на средния и дребния бизнес в региона и развитието на маркетинг и реклама. Разполага с конферентна зала, подходяща за обучение и преквалификация на кадри.

Фирми с по-голям капацитет на територията на общината

МИННОДОБИВЕН СЕКТОР

"Горубсо - Мадан" АД - гр. Мадан, ул. "Явор" 1, тел. 0308/2064. Предмет на дейност: Проучва, добива и преработва оловно-цинкови руди, извършва минно строителство. Структура на капитала: В момента "Горубсо - Мадан" АД е акционерно дружество с основен акционер "Родопа инвестмънт" (80% от акциите), 20% е държавното участие. Заетият персонал е около 900 души.

"Минстрой - Родопи" АД - гр. Мадан, ул. "Христо Ботев" 21, тел. 0308/2450, 3058. Предмет на дейност: Строителна, монтажна, промишлена, лизингова, търговска и външноикономическа дейност, изграждане на мощности за добив и преработка на минерални суровини, магистрални тръбопроводи, резервоарни вместимости, тунели, подземни градски комуникации и инженерна инфраструктура, транспортни и туристически услуги, преработка и пласмент на селскостопанска продукция, подготовка на кадри, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. С решение № 15/07.01.2000 г. на Смолянския окръжен съд е допълнен предметът на дейността на дружеството със следните дейности: хидротехнически и хидроенергийно строителство, енергодобив, геоложки и минни проучвания, измерване, изследване и оценка на условията на труд, служби по трудова медицина, както и всякакви услуги и дейности в областта на безопасните и здравословни условия на труд; проектиране и извършване на взривни работи. Структура на капитала: 37% държавно участие. Финансово състояние: Дружеството работи с много намален капацитет.

МАШИНОСТРОЕНЕ

"Механичен завод" АД - гр. Мадан, ул. "Обединение" 16, тел. 0308/3055, 3093. Предмет на дейност: Произвежда детайли от черни и цветни метали за нуждите на ВМЗ ЕАД - гр. Сопот, както и следните възли от автомобилна газова уредба (АГУ-1): електромагнитен вентил за газ, електромагнитен вентил за бензин, нивопоказател и резервни части за тези възли. В с. Буково е разположена база за монтаж и ремонт на АГУ. От 1 януари 2000 г. заводът е собственост на работническо-мениджърско дружество "Механичен завод" АД - гр. Мадан. Структура на капитала: РМД - 100%. Състояние на дружеството: Ненатоварени мощности.

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

"Хевея - Ким" АД - гр. Мадан, тел. 0308/3040. Предмет на дейност: Произвежда и предлага всички видове каучукови смеси за автомобилни гуми и технически каучукови изделия. Формови изделия - плътни колела, бандажи (от Ф 80 мм до Ф 400 мм), гумени пръстени (различни видове и размери), предназначени за водене на транспортна лента, детайли за каростроенето (гумено-метален тампон за окачване на двигатели, тампони, подложки, степенка, пръстени, сенници, престилки и др.), детайли за корабостроенето (ъгли, пети, тампони, шайби, степенки и др.), пътна маркировка (конус и дефлектор), автопостелки (комплект за леки автомобили), изделия за автоматични перални, маншети, фланци, втулки. Хидроизолационно фолио - невулканизирана гумена пластина за покриви на производствени, складови и други помещения. Неформови изделия (профили) - плътни и порести с проста и сложна конфигурация: комбиниран профил за корабни люкови закрития. Производството на профили намира широко приложение в машиностроенето, автомобилостроенето, каростроенето, миннопреработвателната промишленост, строителството, личното стопанство и бита. Структура на капитала: 15% държавно участие, 34% - фонд "Петрол", 42.5% - "Хевея-98" АД, 8.5% - други. Състояние на дружеството: Ненатоварени мощности.

"Прома" ООД - гр. Мадан, ул. "Република" 10, тел. 0308/2087. Предмет на дейност: Фирмата произвежда полихлоропреново лепило, пластмасови гребени, пластмасови четки, пластмасови кутии, изделия с техническо предназначение и за бита, защитни каски. Структура на капитала: 100% частен капитал. Състояние на дружеството: Добро.

ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Шивашка промишленост

"Родопи М 91" - гр. Мадан, ул. "Република" 1, тел. 0308/2180. Предмет на дейност: Шиене на спортни облекла. Структура на капитала: 80% - собственост на австрийска фирма, 20% - на работниците. Състояние на дружеството: Добро. Облеклата, които се произвеждат в двата цеха - в гр. Мадан и с. Върбина, са за износ и се продават на международните пазари с марката на "Спорталм" в Австрия, Германия, САЩ, Япония и Италия.

ЕТ "Здравко Терзиев" - гр. Мадан, ул. "Паисий Хилендарски" 9, тел. 0308/3014. Предмет на дейност: Шиене на спортни облекла; изработване на пълна гама работно облекло (зимно и лятно); поставяне на щампа или бродерия с надпис и емблема по желание на клиента. Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро.

ЕТ "Омелия-ЯК - Ясен Керменов" - гр. Мадан, ул. "Перелик" 2, тел. 0308/2626. Предмет на дейност: Шиене на спортни облекла и други по желание на клиента. Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро.

"Пони спорт" ООД - гр. Мадан, ул. "Обединение" 24, тел. 0308/2576. Предмет на дейност: Шиене на спортни облекла и облекла за свободното време. Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро. Има договор с австрийската фирма "Спорталм" за производство на ски облекла за 5 години.

Дървообработване

ЕТ "Саламандър-85 - Максим Илиев"- гр. Мадан, ул. "Обединение" 16, тел. 0308/3175. Предмет на дейност: Изработване на дограма и мебели, преработка на обла дървесина във фасониран материал (талпи, греди, дъски). Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро.

"Виктория-94" ЕООД - гр. Мадан, с. Буково, тел. 03050/2331. Предмет на дейност: добив, производство и търговия с дървен материал. Структура на капитала: 100% частен. Финансово състояние на фирмата: Добро.

Хранително-вкусова промишленост

ППК "Зора" - гр. Мадан, ул. "Перелик" 10, тел. 0308/2317. Предмет на дейност: Търговия с основни потребителски стоки, хлебопроизводство и организиран собствен транспорт. Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро.

ЕТ "Сениха Койнарова" - гр. Мадан, ул. "Република" 17, тел. 0308/2066. Предмет на дейност: Търговия с основни потребителски стоки, хлебопроизводство и организиран собствен транспорт. Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро.

ПК "Арда" - с. Върбина, тел. 03035/2012. Предмет на дейност: Търговия с основни потребителски стоки, хлебопроизводство и организиран собствен транспорт. Структура на капитала: 100% частен. Численост на персонала: 14 души. Състояние на фирмата: Добро. 

"Медина" ООД - гр. Мадан, ул."Обединение" 16, тел. 0308/2468. Предмет на дейност: Производство на халва и сладолед.Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро.

СТРОИТЕЛСТВО

"Бетонстрой" ООД - гр. Мадан, ул."Обединение" 14, тел. 0308/2539. Предмет на дейност: Произвежда всички марки бетон, инертни материали, бетонови изделия, блокчета (различни размери, коминни тела и други) с доставка на място. Състояние на фирмата: Добро.

"Хефест" ЕООД - гр. Мадан, ул. "Република" 12, тел. 0308/2528. Предмет на дейност: Промишлено строителство, минно строителство, технологични и специални взривни работи. Структура на капитала: 100% частен. Състояние на фирмата: Добро.