Кметства Печат Е-мейл

 

Кметове /

кметски наместници

Населено място

Телефон за връзка

1

Светлан Младенов -КМЕТ

с.Средногорци

0895 46 66 22

2

Руфат Фелети-КМЕТ  

с.Бориново

0895 46 66 09

3

Ахмед Ахмедов-КМЕТ

с.Букова поляна

0895 46 66 08

4

Венко Заимов-КМЕТ

с.Галище

0895 46 66 14

5

Емвер Хайдушки -КМЕТ

с.Ловци

0895 46 66 10

6

Адем Молаисенов-КМЕТ

с.Митовска

0895 46 66 05

7

Красимир Косев -КМЕТ

с.Мъглища

0895 46 66 11

8

Славчо Уйчев-КМЕТ 

с.Равнища

0895 46 66 20

9

Карамфил Пашов-КМЕТ 

с.Буково

0895 46 66 01

10

 Хайри Османов – КМ.НАМЕСТНИК

с.Тънкото

0895 46 66 12

11

Митко Димитров-КМЕТ 

с.Върбина

0895 46 66 17

12

Мехмед Сюлеймановски -КМЕТ  

с.Боровина

0895 46 66 13

13

Реджеп Ахмед– КМ.НАМЕСТНИК

с.Върба

0895 46 66 02

14

Рафик Кьосев-КМЕТ

с.Вехтино

0895 46 66 18

15

Нурие Купенова– КМ.НАМЕСТНИК 

с.Купен

0895 46 66 19

16

Десислава Горанова-КМЕТ

с.Лещак

0895 46 66 06

17

Кемил Карамехмедов-КМЕТ  

с.Равнил

0895 46 66 15

18

Захари Дишлиев-КМЕТ 

с.Студена

0895 46 66 21

19

Юлия Кисьова-КМЕТ 

с.Леска

0895 46 66 07

20

Фаик Зотев– КМ.НАМЕСТНИК 

с.Цирка

0895 46 66 04

21

Асан Кърмаджиев-КМЕТ   

с.Шаренска

0895 46 66 03

22

Шефкет  Мезлишев – КМ.НАМЕСТНИК

Квартали

0895 46 66 16