Начало arrow Услуги arrow Екология

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Екология Печат Е-мейл
Актуализация: Януари 2009

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО "СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЕКОЛОГИЯ"

1. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствини отпадъци, строителни и земни маси 

2. Регистрация на пчелни семейства

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 8 от Закона за пчеларството

Такса: 1.30 лв.

3. Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл.131 б ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за горите

4. Регистрация на домашни кучета

Необходими документи и процедура:

  • Във връзка с чл. 174 и 175 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност

Такса:

- за града – 10.00 лв.

- за селата- 5.00 лв. 

5. Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лози в селскостопанските земи

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 32, ал. 2 от Закона за опазване на селскостопанското имущество

Такса: 1.30 лв. 

6. Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 19 от Закона за управление на отпадъците и наредба на ОС

7. Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 18 от  Закона за управление на отпадъците

8. Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност

Необходими документи и процедура:

  • На основание наредба на ОС, във връзка с чл. 62, ал. 10 от Закона за устройство на територията 

9. Маркиране на дървени материали и дърва при транспортиране

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 80, ал. 4 от Закона за горите

10. Издаване на позволително за транспортиране на дървесина

Необходими документи и процедура:

  • На основание чл. 59, ал. 13 от Закона за горите

Образци: