Начало arrow Услуги arrow Търговия и туризъм

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Търговия и туризъм Печат Е-мейл
Актуализация: Януари 2009

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ТЪРГОВИЯ и ТУРИЗЪМ) 

1. Издаване на разрешения за продажба на тютюневи изделия

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия
 • Такса :
- За заведения за хранене и развлечение:

   1-ва зона – 100.00 лв.

   2-ра зона – 81.00 лв.

   3-та зона – 31.00 лв.

   4-та зона – 31.00 лв.

- За търговски обекти:

   1-ва зона – 87.50 лв.

   2-ра зона – 75.00 лв.

   3-та зона – 25.00 лв.

   4-та зона – 25.00 лв.

   - За складове на едро – 125.00 лв. 

2. Заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни метали от черни и цветни метали

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 9, ал. 2 от Наредба за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали
 • Такса : 12.50 лв.

3. Издаване на документ за търговия на открито пред регистриран търговски обект

Необходими документи и процедура:

 • На основание Наредба на ОС, във връзка с чл. 72 от Закона за местните данъци и такси

4. Прекратяване на разрешения за търговия с тютюневи изделия

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 30 ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия.

5. Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителни и ремонтни дейности

Необходими документи и процедура:

 • На основание Наредба на Общински Съвет  за администриране на местните такси и цени на услуги.

6. Заверка на регистър на настанените туристи и на реализираните от тях нощувки

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 49, ал. 2 от Закона за туризма
 • Такса : 0.60 лв. на ден

7. Категоризация на заведения за хранене и развлечение

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Заявление- образец по Наредба за категоризиране на туристически обекти
 • Срок: 4 месеца
 • Такса: В зависимост от броя на местата за ползване
 • Заявление - 0.50лв;
 • формуляр за определяне на категория-0.50лв;
 • заповед-0.50лв;
 • категорийна символика до 20 места-110.00лв;от 21- 50 места-250.00лв; от 51-150 места-500.00лв;от151-300 места-940.00лв

Забележка: При подаване на заявление за категоризиране на туристически обект се заплаща 50% от съответната такса за категорийна символика, а при получаването и останалата част

8. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

Необходими документи и процедура:

 • На основание чл. 10, ал. 3 във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за туризма

Необходими документи:

 • Заявление- образец по Наредба за категоризиране на туристически обекти
 • Срок за изпълнение: 4 месеца
 • Такса:  В зависимост от броя на местата за ползване
 • Заявление-0.50лв;
 • формуляр за определяне на категория - 0.50 лв;
 • заповед-0.50лв;категорийна символика до 20 стаи - 250.00 лв;от 21- 40 стаи - 500.00лв.;от 41-60 стаи - 940.00 лв; от 61-100 стаи - 2 500.00 лв.

За 1 легло в самостоятелна стая- 10.00 лв.; За 1 легло в туристическа хижа - 10.00 лв.;

Забележка: При подаване на заявление за категоризиране на туристически обект се заплаща 50% от съответната такса за категорийна символика, а при получаването и останалата част 
 
 

Образци: