Начало arrow Новини arrow Мадан в медиите arrow Горубсо РОФ се вля в Горубсо Мадан АД

Мадан в медиите

Откриха 3 скални тракийски светилища край Мадан

 Светилищата се намират в махалите "Шаренка" и „Върба” и са наречени „Бабата”, „Гъбата” и ”Римпапас”.
Прочети...

Горубсо РОФ се вля в Горубсо Мадан АД Печат Е-мейл
Автор Investor.bg   
03 October 2008
На 30 септември Агенцията по вписванията е вписала вливането на „Горубсо-РОФ” АД, гр. Рудозем в „Горубсо-Мадан” АД, гр. Мадан, съобщи Интертръст Холдинг БГ, което е собственик на двете дружества. Така „Горубсо-РОФ” АД престава да съществува, а цялото му имущество, включително права и задължения, преминаха към дружеството-правоприемник – „Горубсо-Мадан” АД.

"Съгласно правилата за вливане, след като на двете дружества беше извършена независима оценка, бяха определени справедливи цени на акциите и беше прието съотношение на замяна както следва: на 1 бр. акция на „Горубсо-РОФ” АД преди вливането съответстват 2 бр. акции на „Горубсо-Мадан” АД след вливането. Съобразно с това съотношение, при вливането „Горубсо-Мадан” АД увеличи капитала си чрез издаването на 369,000 бр. нови безналични акции, които се разпределят между акционерите на „Горубсо-РОФ” АД. Основният капитал на „Горубсо-Мадан” АД стана 779,967.00 лв. разпределен в 779,967 бр. акции с номинална стойност от 1 лв.", се казва още в съобщението.

Заедно с вливането, в Търговския регистър са вписани изменени Устав и предмет на дейност (който обединява предметите на дейност на двете дружества преди вливането) и нов Съвет на директорите на „Горубсо-Мадан” в състав: Валентин Гаджев – Изпълнителен директор, Съби Кичуков, Венко Димитров, Славея Стоянова, София Райкова-Апостолова, Роберто Младенов и Кирил Захариев.

На основание решенията на ОСА на „Оловно Цинков Комплекс” АД, гр. Кърджали от 10.07.2008 год. предстои изкупуването на участието на „Интертръст Холдинг БГ” АД в „Горубсо-Мадан” АД, което ще бъде извършено в съответствие със законодателството на Република България в рамките на 2008 година.

 
Следваща >