Начало arrow Новини arrow Мадан в медиите arrow Община Мадан подготвя екомаршрути с две обществени поръчки се търсят фирми - изпълнители на строител

Мадан в медиите

Откриха 3 скални тракийски светилища край Мадан

 Светилищата се намират в махалите "Шаренка" и „Върба” и са наречени „Бабата”, „Гъбата” и ”Римпапас”.
Прочети...

Община Мадан подготвя екомаршрути с две обществени поръчки се търсят фирми - изпълнители на строител Печат Е-мейл
Проектът е за подравняване, изравняване и трамбоване на терена, изграждане на кътове за отдих, предпазни огради, кули за наблюдение, стъпала, монтаж на стрелки, инфотабели, пейки, кошчета за смет и други
Община Мадан обяви търг за изграждане на два екомаршрута по проект BG2005/017-454.03.03.02-03 "Мадан и Керамоти - зеленина и тюркоазено море" по Програма ФАР-ТГС 2005 "Устойчиво развитие чрез защита и опазване на водите и биоразнообразието в граничния регион между Република България и Република Гърция". Поръчката е разделена на две обособени позиции. Работите по едната позиция включват маршрут Мадан - пещера "Дупката" с дължина на прехода 5.5 км по позиция 2 маршрутът е Мадан - "Конската глава" с дължина 10.75 км. Основният предмет на поръчката е строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение, както и работи по ремонт на терени на места за отдих и развлечения. Става дума за подравняване, изравняване и трамбоване на терена, изграждане на кътове за отдих, предпазни огради, кули за наблюдение, стъпала, монтаж на стрелки, инфотабели, пейки, кошчета за смет и други.
Крайната дата на изпълнение е 20 ноември. Гаранция за участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка е 1000 лв.

От участниците се изисква копие от счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните три години, реализиран общ обем строително-монтажни работи в минимален размер 116 хил. лв. за всяка от трите години. Необходима е справка за опита на участника през последните пет години, списък на собствено и наето техническо оборудване, справка за професионална квалификация, собствени или наети технически лица, сертификати за управление на качеството, за техническо съответствие и за безопасност.
Участникът трябва да е изпълнил минимум три обекта от подобен род през последните пет години. Изисква се сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството, както и сертификат OHSAS 18001:1999 за система за безопасни условия на труд.
Документи се подават до 12 август.

Другият търг на общината е за преустройство на част от сграда в Центъра за зелен туризъм и природно обучение по същия проект. Работите включват зидарии, шпакловки, мазилки, настилки - гранитогрес и ламиниран паркет, полагане на фаянс и теракота, цялостна подмяна на врати и прозорци, бояджийски работи, реновиране на ВиК инсталации, работи по електроинсталации - осветление и контакти, компютърна мрежа, телефони, СОД,  пожароизвестяване, радиофикация.
Срокът на изпълнение е 20 ноември, гаранцията за участие е 1400 лв. Всеки участник трябва да има реализиран общ обем строително-монтажни работи минимум 140 хил. лв. за предходните три години, поне три обекта от подобен род през последните пет години, сертификат по ISO 9001:2000 за система за управление на качеството. Документи се подават също до 12 август.

 
< Предишна   Следваща >