Начало arrow Администрация arrow Документи arrow Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан (2006 – 2008 година)

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Анкета

Как оценявате работата на общинската администрация?
 
Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан (2006 – 2008 година) Печат Е-мейл

Програмата е изготвена съгласно Чл. 29, т. 1 от Закона за управление на отпадъците.

Програмата на община Мадан по управлението на отпадъците се основава на следните устойчиви принципи:
 
  •  „Предотвратяване” - образуването на отпадъци трябва да бъде намалено и избегнато, където тона е възможно;
  •  „Отговорност на производителя” и „замърсителя плаща” – тези, които образуват или допринасят за образуването на отпадъци, или замърсяват околната среда, трябва покрият пълните разходи за своите дейности;
  •  „Превантивност” – потенциалните проблеми трябва да бъдат предвиждани и избягвани на възможно най-ранен етап;
  •  „Близост” - отпадъците трябва да бъдат обезвреждани възможно най-близко до мястото на тяхното образуване.
 
Целите по проекта, заложени за 2007г. са изпълнени:

В града е въведена система за разделно събиране на ТБО.

 Община Мадан е доставила  46 Бр.контейнера тип ”Бобър” на стойност 30 000лв. и с актуализацията на програмата за 2008г. са предвидени още 20 бр., а „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”  предостави 90 Бр. цветни контейнера.

Изградени са шест площадки за контейнери в гр. Мадан.

Ликвидирани са всички нерегламентирани сметища на територията на общината и са предприети мерки за недопускане образуването на нови такива.

Проведена е рекламно-информационна кампания за разделно събиране на ТБО в общината с цел подобряване на екологичната култура на населението.

 
< Предишна