Начало arrow За общината arrow Население

Информация

Община: Мадан
Област: Смолян
Местоположение: Южен-Централен регион

Геогр.ширина: 41.5N
Геогр. дължина: 24.95E
Надморско равнище: 500 - 699 м.

Население на град Мадан: 6945 жители (2008)
Население на община Мадан: 13704 (2008)

Пощенски код на град Мадан: 4900
Телефонен код на град Мадан: 0308 от България, 00359-308 от чужбина

Разстояние до столицата: 189 км.

Мадан в медиите

Откриха 3 скални тракийски светилища край Мадан

 Светилищата се намират в махалите "Шаренка" и „Върба” и са наречени „Бабата”, „Гъбата” и ”Римпапас”.
Прочети...

Население Печат Е-мейл

Демографски профил

Най-силно влияние за намаление на населението оказват промените в неговото естествено движение. Област Смолян като цяло през последните години се характеризира с механичен прираст Община Мадан е с механичен отлив. Негативните тенденции в развитието на демографските процеси водят и до промени във възрастовата структура на населението. Продължава да се задълбочава процесът на неговото остаряване. Този процес оказва влияние върху формирането на трудовия потенциал в общината и най-вече върху неговото възпроизводство. Населението в трудоспособна възраст намалява, като в същото време се увеличава населението в нетрудоспособна възраст.

Като цяло България има отрицателен естествен прираст, който се наблюдава и в община Мадан.

Основни демографски данни

Брой на населението 13704

Раждаемост  7,7 / 1000

Смъртност 10,1 / 1000

Естествен прираст (-6) / 1000

Механично движение на населението -154

Възрастова характеристика


Общо Мъже Жени
13704 6744 6960
Население под 5год. 272 264
Население от 5 до 17год. 882 862

Население от 18 до 24 год.

664 656
Население от 25 до 44 год. 1979 1940
Население от 45 до 64 год. 2103 2081
Население от 65 до 74 год. 644 787
Население от 75 до 84 год. 140 309
Население над 85 год. 60 61

Брой и характеристика на населението на община Мадан към 2008 г.

Община   Население  
Населено място Общо Мъже Жени
Община Мадан 13704 6744 6960
с. Арпаджик 25 9 16
с.Борика 27 11 16
с. Бориново 182 85 97
с. Боровина 389 177 212
с. Букова поляна 441 221 220
с. Буково 310 137 173
с. Вехтино 88 37 51
с. Високите 22 6 16
с. Вранинци 8 2 6
с. Върба 40 23 17
с. Върбина 1046 483 563
с. Въргов дол 8 3 5
с. Габрина 25 9 16
с. Галище 199 87 112
с. Дирало 56 27 29
с. Долие 9 5 4
с. Касапско 26 14 12
с. Кориите 15 9 6
с. Крайна 68 31 37
с. Крушев дол 17 12 5
с. Купен 46 22 24
с. Леска 406 194 212
с. Лещак 288 138 150
с. Ливаде 19 7 12
с. Ловци 230 122 108
гр. Мадан 6945 3509 3436
с. Миле 29 15 14
с. Митовска 129 65 64
с. Мъглища 296 144 152
с. Петров дол 37 17 20
с. Печинска 42 18 24
с. Планинци 11 4 7
с. Равнил 126 58 68
с. Равнища 233 116 117
с. Равно нивище 58 31 27
с. Рустан 17 6 11
с. Средногорци 968 481 487
с. Стайчин дол 10 4 6
с. Студена 212 112 100
с. Тънкото 74 39 35
с. Уручовци 42 16 26
с. Цирка 123 63 60
с. Чурка 125 58 67
с. Шаренска 237 117 120

Към 2008 г.:

  • Население под трудоспособна възраст – 2 157 души
  • Население в трудоспособна възраст – 9 141 души
  • Население над трудоспособна възраст – 2 406 души