Начало arrow Администрация

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Отговорно управление

Значими аспекти на ОбА - Мадан във връзка със системата за управление на околната среда
Прочети...

Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан (2006 – 2008 година)
Прочети...

Декларация на Ръководство-
то на Община МАДАН за политика и цели по качеството 
Прочети...

Структура на администрацията

Кмет
Атанас Иванов

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
Мария Близнакова

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
Стефан Хвойнев

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ
Асен Димитров

 
СЕКРЕТАР

ГЛАВЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР


Дирекция ”Административно и информационно
обслужване на населението”

 Директор
 Люба Христова Тодорова

Дирекция ”Финанси, бюджет и счетоводни дейности”

 Директор
 Огнян Насков Василев

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ


Дирекция ”Архитектура, строителство и устройство на територията”

 Директор
 Виолета Живкова Гочева

Дирекция ”Икономическо развитие и екология”

 Директор
 Емине Машкова-Кисьова

Отдел  ”Образование, култура, здравеопазване, социални,
спортни и младежки дейности”

 Директор
 Миглена Любомирова Ангелова - Атанасова

Отдел  ”Проекти и устойчиво развитие”

 Директор
 Сава Огнянов Гърбелов

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ

 
Структура
Структура ня Дирекция
”Административно и информационно обслужване на населението”
Кликни за да увеличиш
Структура
Структура ня Дирекция
”Финанси, бюджет и счетоводни дейности”
Кликни за да увеличиш
Структура
Структура ня Дирекция
”Архитектура, строителство и устройство на територията”
Кликни за да увеличиш
Структура
Структура ня Дирекция
”Икономическо развитие и екология”
Кликни за да увеличиш
Структура
Структура ня Отдел
”Проекти и устойчиво развитие”
Кликни за да увеличиш