Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Анкета

Как оценявате работата на общинската администрация?
 

Атанас Александров Иванов

Кмет на община Мадан от 2007 г.
Издигнат от Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ".
Избран на втори тур на местните избори с  64.24% от гласовете.


Автобиография

Роден на 18 юли 1952 г. в с. Буково, община Мадан.
 
Средното си образование е завършил в ПГ "В.Левски"- гр.Смолян, а висше в СУ "Климент Охридски", специалност "Българска филология".
 
Семеен с две дъщери.

Работил е като учител в с. Буково. Бил е директор в СОУ "Отец Паисий"-  гр.Мадан.

През периода 1988-1990 г. е зам.председател на ИК на Общинския съвет - гр.Мадан, а от 1990-1994 г. - учител в кв. Шаренка и СОУ "Отец Паиси" гр.Мадан.

От 1994 г. до 2003г. е директор на ДЗИ - клон Мадан, а от 2003г. ръководи филиала на "Интернешънъл Асет Банк"АД.

От 08.11.2007 г. е Кмет на Община Мадан.