Начало arrow Благоустройство на територията

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Благоустройство на територията Печат Е-мейл

Актуализация: Януари 2009

Мероприятие  “БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” 

1. Услуга с водоноска 

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 3,80 лв./км. с. вкл.ДДС 

2. Услуга с камион 

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 3,00 лв./км. с. вкл.ДДС 

3. Услуга с багер 

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 45.00 лв./час с.вкл.ДДС 

4. Услуга с контейнер 

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 3,00 лв./км. с. вкл.ДДС 

5. Услуга със самосвал 

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 3,00 лв./км. с. вкл.ДДС 

6. Услуга с валяк 

Нормативни документи: Сключен договор

Цена на услугата: 37,50 лв./км. с. вкл.ДДС 

7. Косене с коса

Нормативни документи: Сключен договор

Цена на услугата: 30,00 лв./дка. с. вкл.ДДС

8. Косене с тревокосачка

Нормативни документи: Сключен договор

Цена на услугата: 30,00 лв./дка. с. вкл.ДДС 

9. Резитба на храсти

Нормативни документи: Сключен договор

Цена на услугата: 3,80 лв./дка. с. вкл.ДДС 

10. Резитба на жив плет

Нормативни документи: Сключен договор

Цена на услугата: 3,80 лв./дка. с. вкл.ДДС 

11. Зацветяване без посадъчен материал

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 6.80 лв./св.м.. с. вкл.ДДС 

12. Затревяване без включени семена

Необходими документи:заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 5.30 лв./бр. с. вкл.ДДС 

13. Засаждане на дървета без посадъчен материал

Необходими документи:заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 5.30 лв./бр. с. вкл.ДДС 

14. Засаждане на храсти без посадъчен материал 

Необходими документи:заявление

Нормативни документи: Наредба №9 на ОбС - Мадан

Цена на услугата: 3,80 лв./бр. с. вкл.ДДС