Начало arrow Новини arrow Прессъобщения arrow Готовност на общината да работи при зимни условия за сезон 2008/2009 г
Печат Е-мейл

Готовност на общината да работи при зимни условия за сезон 2008/2009 г 
(прес съобщение)

С Решение №56/13.08.2008г.  е обявена   открита процедура   за Зимна поддръжка на община Мадан 2008/09г., но същата  е прекратена  поради  липса на  подадени  оферти  за  участие в установеният срок. 

Във  връзка с  възникналата ситуация и  важността на  обществената поръчка и нейното  навременно  изпълнение  за избор на  изпълнители ще  бъде  открита процедура за  договаряне без обявление, чрез покани за  изпълнители на  услугата.

Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите

Предвидената  обществена поръчка  за поддържане на общинската инфраструктура е с предмет на дейност: снегопочистване – 18 маршрута - 227 км.; опесъчаване – 6 маршрута –  40.5 км.;Товарене, транспорт и доставка на пясък  за опесъчаване.

Със  Заповед  РД №496/07.10.2008г. на Кмета на община Мадан е извършен обход от комисия по населените  места за  проверка готовността за работа при зимни условия.  След направената   проверка е констатирано следното:

Общо налично  количество  пясък по  населени  места на територията на община  Мадан   е  330 куб.м. , необходимите   количества  пясък   е 1011 куб. м.  Общото    количество  пясък за    зимен сезон 2008/09 г.  е   1351 куб. м.

Осигуряването на пясък   ще се извършва, чрез  добив от кариера Вехтино – Дирало, за която общината има издадено разрешително от Басейнова дирекция - Пловдив.

Извършено е  почистване на канавките  в по-голямата част  от кметствата, баластрирани  и валирани са  участъци в км.Равнил, Леска, Купен, Средногорци и Тънкото. Със собствени средства общината извърши почистване и профилактика на шахтите и каналите за дъждовни води. В централната градска част и кв.Първи май съоръженията са в пълна пропускателна способност.

Поради липса на достатъчен финансов и технически ресурс, опесъчаването на ОПМ, големите наклони, мостове и др. опасни участъци в почти всички кметства е предвидено да се извършва от работници по програмите за заетост  /аварийни групи/.

В началото на месец декември 2008г.  ще стартира втора аварийна група.

В населените места  където липсват хора по  програмите  за  заетост и аварийни  групи ще бъдат назначени  хора   по граждански договор.

В момента се извършва  саниране на единични повреди в съществуващата асфалтова настилка и полагане на износващ пласт асфалтобетон в голяма част от населените места в община Мадан. Средствата са заложени в капиталовите разходи за 2008 г.

ВиК-РАЙОН МАДАН

Територията на община Мадан е снабдена с материали и резервни части нужни за  аварийната дейност на звеното. Направено е обслужване на помпените агрегати, осигуряващи помпажното водоснабдяване на съответните населени места. Наличната техника е приведена в  готовност за  работа при зимни  условия. Изграден е екип за работа при аварийни ситуации.

ЕНЕРГИЙНА ИНФРАСТРУКТУРА

КЕЦ-Златоград имат готовност за работа при зимни  условия. Разполагат  с 12 бр. автомобили с висока проходимост, които са оборудвани за зимни условия. Извършена е инспекция  и профилактика на  съоръженията.

УЧИЛИЩНА МРЕЖА

Директорите на детски  градини  и училища  на  територията на община Мадан са предприели всички необходими мерки и организационни действия  за  работа  при зимни условия за  учебната  2008-2009 година.  

МБАЛ „Проф. д-р К. Чилов” – град Мадан

Ръководството на здравното заведение е предприело необходимите организационни действия за работа при зимни условия.  След проведена процедура  по ЗОП са  доставени и монтирани готови  за  експлоатация два автоматични котела на твърдо гориво. Има  и промишлен газьол  за третия котел. Служебните автомобили са оборудвани със зимни гуми  и са  в изправност за експлоатация  при зимни условия.  Осигурени са необходимите количества лекарства и препарати, и е създадена организация за доставка при необходимост.

За разплащане на неразплатените разходи от финансовото министерство община Мадан е поискала 225хил.лв., но са отпуснати едва 95 хил.лв., от които са преведени 55 хил.лв., а останалата част ще бъде преведена, когато общината отчете задълженията по програмата за структурен дефицит.

Финансирането на разходите за зимно поддържане е изключително за сметка на собствените средства на Община Мадан.

Докладната записка за зимното поддържане бе приета за сведение от Общински съвет – Мадан  вчера/28.10.2008г./.  
 

Изготвил: Люба Тодорова
„Връзки с обществеността” – ОбА гр. Мадан
GSM: 0895 46 66 40
Тел./факс:0308/25 42
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите , Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите
 
< Предишна   Следваща >