Начало arrow Услуги arrow Фронт-офис

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Център за услуги и информация на гражданите Печат Е-мейл
Центърът за услуги и информация на гражданите, т.н „фронт-офис” в община Мадан открит през 2003 г., е пример за успешно прилагане на принципа на обслужване на „едно гише”.

Центърът е ситуиран на първият етаж в сградата на общинска администрация Мадан, намиращ се на адрес: гр. Мадан, обл. Смолян, ул.”Обединение” №14

Организация на работа

Работно време – съобразено с възможностите на потребителите на услуги

  Всеки  работен ден  от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване

  Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

  Горещ телефон:  0308/ 31 - 37 

Двама служители, работещи по:

 • Прием, проверка и регистриране на документи
 • Консултации  и разясняване на  процедурите по предоставяне на услуги
 • Даване на насоки при попълване на формуляри и заявления
 • Предоставяне на информация за сроковете за отговор, процедурата и пр.
 • Извършват проверка по движението на преписките
 • Приемат заявления за достъп до обществена информация
 • Връзка с останалите звена по повод осъществяване на административното обслужване

В Центъра са ситуирани:

 • Двама служители ГРАО
 • Двама служители Местни данъци и такси
 • Двама служители от дирекция”Архитектура, строителство и устройство на територията” – извършващи технически услуги

Удобства в центъра за обслужване

 • Лесен достъп на хората с увреждания, бременни жени и трудно подвижни хора
 • Удобно място за попълване на документите и изчакване
 • Модерни офис мебели

Информационна обезпеченост

 • Информационни табла
 • Каталог на услугите
 • Харта за правата на клиента
 • Свободен достъп за общуване между служителите и потребителите
 • Информационни материали –брошури, дипляни, и др.
 • Анкетна карта за обратна връзка, формуляр за похвали и оплаквания
 • Канали за измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги
 • Кутии за сигнали, мнения и предложения

За контакти:

Гр. Мадан, обл. Смолян
Ул.”Обединение” № 14
Тел: 0308/ 31 – 37