Начало arrow Обяви arrow Финансиране от ЕС

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Финансиране от ЕС
В тази категория ще бъдат публикувани избрани програми, по които могат да бъдат усвоявани фондове на ЕС, съфинансирани от РБългария.
   Подредба     Покажи # 
Заглавие
Обявление за открити конкурси EPSO/AST/69/08 и EPSO/AST/70/08
Покана за представяне на предложения — EACEA/13/08
Стипендиантска програма на Фондация "Робърт Бош" - нови предложения
Покана за подаване на писма за намерение от Тръст за гражданско общество
Покана за представяне на предложения по програма „Младежта в действие”
Покана за предоставяне на предложения по програма „Обучение през целия живот“
Оперативна програма „Конкурентоспособност” 2008 - 2009 г.
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.