Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Анкета

Как оценявате работата на общинската администрация?
 
Документи
В тази секция са публикувани избрани документи, засягащи дейността на общинската администрация в град Мадан.
Ако желаете да се запознаете по-подробно с нормативните актове, гласувани от Общинския съвен на Община Мадан, моля, посетете уеб страницата на Общински съвет - Мадан на адрес http://www.obsmadan.org/
   Подредба     Покажи # 
Заглавие
Решение No ОВОСУ - 3287 П/2008 - Министерство на околната среда и водите
Значими аспекти на ОбА - Мадан във връзка със системата за управление на околната среда
Устройствен правилник на общинската администрация на община Мадан.
Наредба за определяне размерите на местните данъци през 2008 г. на територията на община Мадан
ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководсто на общинска администрация Мадан за политика по околната среда
ДЕКЛАРАЦИЯ на Ръководството на Община МАДАН за политика и цели по качеството
ХАРТА на Клиента
Програма за опазване на околната среда 2004-2007 г. - основни принципи
Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Мадан (2006 – 2008 година)
Декларация на Ръководството на Община МАДАН за политика и цели по качеството