Начало arrow Обяви arrow Търгове

Работно време

Фронт офис

Всеки работен ден;

от 8.00 до 17.00 час
без прекъсване

Когато потребителите са влезли в служебното помещение преди края на работното време, но не са били обслужени до неговото изтичане, звеното продължава работа до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа след обявеното работно време

Горещ телефон:
0308/ 31-37

Търгове
Обява
03 December 2008

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

      Във връзка с Решения с №115/02.02.2005 г.; №460/11.04.2007 г. и №209/18.11.2008 г. на ОбС-гр. Мадан.

На основание Чл. 35, ал. 1  от ЗОС, Чл. 97, ал. 1  от Наредба № 3 за управление на общинската собственост на ОбС-гр. Мадан, Чл. 44, ал. 2  от ЗМСМА

ОБЯВАВА

І. Процедури за провеждане на  ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на  17.12.2008 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за  продажба на следният  недвижим  имот – частна общинска собственост:

Продължава...
 
Обява
03 December 2008

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

      Във връзка с Решения с №275/15.03.2006 г.; №460/11.04.2007 г.; №481/30.05.2008 г.; №139/28.05.2008 г. и №209/18.11.2008 г. на ОбС-гр. Мадан.

      На основание чл. 35, ал. 1  от ЗОС, чл. 97, ал. 1  от Наредба № 3 за управление на общинската собственост на ОбС-гр. Мадан, чл. 44, ал. 2  от ЗМСМА

ОБЯВАВА

І. Процедури за провеждане на:

1.   ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на  18.12.2008 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за  продажба на следният  недвижим  имот – частна общинска собственост както следва:

Продължава...
 
Обява
03 December 2008

ОБЩИНА МАДАН, ОБЛАСТ СМОЛЯН

Във връзка с Решения с №115/02.02.2005 г. и №209/18.11.2008 г. на ОбС-гр. Мадан.

На основание Чл. 35, ал. 1  от ЗОС, Чл. 97, ал. 1  от Наредба № 3 за управление на общинската собственост на ОбС-гр. Мадан, Чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА

ОБЯВАВА

І. Процедури за провеждане на  ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ, които ще се проведат на  15.12.2008 год.  в сградата на ОбА – град Мадан, ІІІ-ти етаж, зала № 310 за  продажба на следният  недвижим  имот – частна общинска собственост: 

Продължава...